وبلاگ صنایع شیمیایی

محلولسازی :

می خواهیم 250cc محلول یک مولار HCL   و 250 cc  محلول kcl   یک مولار بسازیم از اسید کلریدریک محلول غلیظ آن را در اختیار داریم با دانسیته  و درصد خلوص معلوم و از پتاسیم کلراید پودر آن را در اختیار داریم به روش خطی برای اسید کلرید ریک میلی لیتر مورد نیاز از محلول غلیظ برای ساختن محلولی با غلظت یک را برای حجم 250 cc  بدست می آوریم و در حجم معلوم با آب مقطر به حجم می رسانیم  و همچنین برای پتاسیم کلراید گرم مورد نیاز ی که برای درست کردن  محلولی با غلظت یک در حجم معلوم لازم است  را بدست آورده و به بالن 250 انتقال می دهیم وحل می کنیم و سپس به حجم می رسانیم

  شرح آزمایش :

ما در این آزمایش بر روی دو محلولKCL   و HCL    که هر دو الکترولیت قوی هستند  کار می کنیم . پس از محلول سازی 50 cc از یکی از محلول ها را درون یک بشر کوچک می ریزیم و هدایت آنرا در سه دمای متفاوت توسط دستگاه هدایت سنج  بدست می آوریم . برای پایین آوردن دما از حمام آب و یخ استفاده کردیم . هنگام استفاده از دستگاه  هدایت سنج باید به این نکات دقت کنیم که قبل از هر بار استفاده از دستگاه  الکترودهای آنرا با آب مقطر بشوییم و یک بار در محلول آب مقطر قرار دهیم طوری که تمام شیار آن در محلول قرار بگیرد سپس صبر می کنیم  تا دستگاه عدد ثابتی را نشان دهد سپس هدایت  محلول مورد نظر را در دمای مشخص  بدست می آوریم . اعدادی که ما برای هر دو محلول بدست آوردیم به قرار زیر است :

برای محلول KCL   یک مولار  :

10

15

18

θ (درجه سانتی گراد )

20.0

20.2

20.3

Λ (میلی زیمنس )

 

برای محلول HCL  یک مولار   :

10

15

18

θ (درجه سانتی گراد )

61.9

62.3

62.6

Λ (میلی زیمنس )

   در این آزمایش هدف ما بدست آوردن عرض از مبدا نمودار هدایت بر حسب جذر غلظت که همان ∞  Λو شیب خط  (b=kc) بر اساس معادله زیر می باشد :

Λο-kc√c

در این رابطه Λο  همان عددی است که بوسیله دستگاه بدست آوردیم √c جذر غلظت نرمال محلولی است که درست کردیم و در آزمایش استفاده کردیم . بارسم نمودار هدایت بر حسب جذر غلظت خطی باشیب منفی بدست می آید اگر خط را ادامه بدهیم در نقطه ای نمودار هدایت را قطع می کند که فاصله این نقطه تا مبدا مختصات برابر عرض از مبدا نمودار  Λ خواهد شد اما این امر مستلزم آن است که ما در غلظت های متفاوتی از محلولمان هدایت را بسنجیم در صورتی که ما تنها در یک غلظت ثابت ولی در دماهای متفاوت این سنجش را انجام دادیم .

برای بدست آوردن ثابت سل (L/S ) در مورد KCL  یک نرمال در دمای 10 و 18 درجه سانتی گراد براساس جدولی که در اختیارمان گذاشتند با توجه به را بطه زیر داریم :

λ=Λ × (L/S

10 OC  (KCL , 1normal ) :  0.08319 = 20.0  × (L/S )

(L/S ) = 0.00416

18 OC  (KCL , 1normal ) : 0.09822 = 20.3  × (L/S )

(L/S ) = 0.00484

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 14:30  توسط مجتبی گل بهار | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
شیمی تجزیه

پیوندهای روزانه
دانشگاه فنی انقلاب اسلامی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته اوّل تیر ۱۳۹۰
هفته سوم خرداد ۱۳۹۰
هفته دوم خرداد ۱۳۹۰
هفته اوّل خرداد ۱۳۹۰
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۰
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۰
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۰
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۰
هفته سوم فروردین ۱۳۹۰
هفته دوم فروردین ۱۳۹۰
هفته اوّل فروردین ۱۳۹۰
هفته چهارم اسفند ۱۳۸۹
هفته سوم دی ۱۳۸۹
هفته دوم دی ۱۳۸۹
هفته اوّل دی ۱۳۸۹
هفته چهارم آذر ۱۳۸۹
هفته سوم آذر ۱۳۸۹
هفته دوم آذر ۱۳۸۹
هفته اوّل آذر ۱۳۸۹
هفته چهارم آبان ۱۳۸۹
هفته سوم آبان ۱۳۸۹
هفته دوم آبان ۱۳۸۹
هفته اوّل آبان ۱۳۸۹
هفته چهارم مهر ۱۳۸۹
هفته سوم مهر ۱۳۸۹
هفته دوم مهر ۱۳۸۹
پیوندها
**عکس مجانی پرینت کنید**
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Powered by WebGozar